Acasa

Programul postuniversitar G.I.S. in administratie si institutiile publice este un program acreditat si înscris, în Registrul National al Programelor Postuniversitare (RNPP) la poziția numărul 163 http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/, de către Autoritatea Nationala pentri Calificari prin decizia număru 5605 din 25.09.2020.

Cursul postuniversitar oferă absolvenților competențe profesionale conform mai multor ocupații din grupele majore de bază COR:  216509 / Denumire cor: geomatician / Cod COR: 216501 / Denumire cor: cartograf / Cod COR: 216507 / Denumire cor: consilier cadastru / Cod COR: 216503 / Denumire cor: subinginer geodez (detalii la http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/)

Programul postuniversitar se adresează, în principal, personalului angajat în cadrul tuturor compartimentelor administraţiei publice, compartimente care gestionează şi utilizează informaţia spaţială în format digital şi analog (proiectanţilor şi administratorilor de reţele edilitare, electrice şi căi de comunicaţie, administratorilor flotelor de transport în comun, arhitecţi, urbanişti, planificatori teritoriali, topografi, cadastrişti etc), gamei variate de specialişti din domenii diverse, conexe şi inerconectate cu compartimentele administraţiei publice, precum şi tuturor celor care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi să dobândească competenţe în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor geoinformaţilonale în cadrul administraţiei publice. Finalizarea studiilor prin promovarea examenului de absolvire a programului postuniversitar conferă dreptul la obținerea unei diplome care să ateste competenţele nou dobândite, la nivel postuniversitar și dreptul de a profesa în noua specializare absolvită.