Informaţii utile

Taxa de şcolarizare

TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE DE 2800 RON / CURSANT

Taxa de şcolarizare se va achita integral sau în 4 tranşe egale de 700 Ron/tranşă, prima tranşă achitându-se în momentul confirmării locului (confirmarea locului se face în săptămâna de după afişarea rezultatelor concursului de admitere).

Plata taxei de şcolarizare se poate face la orice oficiu poştal, prin ordin de plată direct în contul de trezorerie al Universităţii Babeş Bolyai, sau la caseria Facultăţii de Geografie. Chitanţele şi/sau ordinele de plată vor fi trimise, în copie, pe email la secretariatul programului postuniversitar.