Informaţii admitere

SUNT SCOASE LA CONCURS UN NUMĂR DE 20 LOCURI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 CU POSIBILITATEA DE SUPLIMENTARE, PROBABILĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT MAI MULTI CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI

Perioada de inscriere este 02 Septembrie 2019 – cu prelungire pana la inscrierea unui numar minim de 10 candidati (de Luni până Vineri). Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Facultatii de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Cluj-Napoca, Sala 60, în intervalul orar 11 – 14.

Condiţiile şi criteriile de admitere sunt următoarele:

  • candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licenţă a unui program de studii universitare acreditat;
  • ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licenţă (media aritmetică între media anilor de studiu şi nota/media obţinută la examenul de Licenţă). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obţinută la Bacalaureat.