Documente admitere

Documentele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere

Toate documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere se vor prezenta în original şi copie xerox, acestea fiind autentificate “conform cu originalul” în momentul înscrierii (depunerii dosarului la secretariatul admiterii)

Cerere tip (disponibilă pe site) DOWNLOAD;

Formular de înscriere tip (disponibil pe site) DOWNLOAD;

Declaraţie pe proprie răspundere (disponibilă pe site) DOWNLOAD;

Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă însoțitoare;

Diploma de licenţă sau echivalentă şi foaia matricolă însoţitoare;

Certificatul de naştere;

Copie după B.I. sau C.I.;

Adeverinţa de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru programul de conversie profesională;

Două fotografii tip buletin de identitate;

Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere;

Dosar plic.

DOWNLOAD PACHET DOCUMENTE ÎNSCRIERE